Minion Aanmeld Formulier

Dit is je identiteit bij de basis. Dit hoeft niet je geboortenaam te zijn.
Wat is je e-mail adres?
Ben je bekend met de veiligheidseisen volgens het (Lasers in Space) L.I.S.? Noteer welke graad en anders of je open staat voor bijscholing.
Zo ja, beschrijf hierboven jouw sterke kanten en waar je vaak complimenten op kreeg.
Iedere skill die nuttig voor ons kan zijn mag toegevoegd worden.